Łuszczyca głowy - leczenie

Łuszczyca (łac. psoriasis) – choroba skóry, charakteryzująca się nawracaniem i powstawaniem specyficznych wykwitów, ulegających złuszczaniu. Jest to częsta przypadłość dermatologiczna – schorzenie dotyka niewielki, aczkolwiek znaczący odsetek populacji w granicach 2-4 punktów procentowych. Uzewnętrznienie się na skórze symptomów tej przypadłości ma związek ze złożonymi procesami odpornościowymi organizmu. Jak dotąd naukowcom nie udało się uchwycić jednoznacznego powodu tego skórnego stanu chorobowego. Wygląda na to, że choroba ma swoje uwarunkowanie na poziomie genetycznym, co może prowadzić do braku białka enzymatycznego, co z kolei powoduje określone makroskopowe symptomy choroby. Oprócz genetyki, jako możliwe czynniki sprzyjające chorobie wymienia się palenie tytoniu, stres, alkohol i niewłaściwa dieta. Ponadto do rozwoju choroby może przyczynić się też efekt uboczny niektórych środków farmakologicznych. Leczenie łuszczycy należy rozpocząć od analizy wymienionych czynników, aby ustalić odpowiednie zabiegi, mające pomóc pacjentowi w pozbyciu się tej dolegliwości. W związku ze zróżnicowaną reakcją pacjentów na różne zabiegi, należy odpowiednio dopasować metodologię i środki leczenia do każdego indywidualnego przypadku. Dokonanie jednoczesnej oceny stopnia dolegliwości i poznanie stylu życia pacjenta okazuje się bardzo w tym pomocne. Leczenie przebiega szybko i jego skuteczność jest wysoka – po 3-4 sesjach zabiegowych następuje ustanie podrażnienia skóry.